Јанко Јанковић је ванредни професор на Катедри за социјалну медицину Медицинског факултета Универзитета у Београду. Главна поља интересовања укључују детерминанте здравља, неједнакости у здрављу, здравље Рома, кардиоваскуларно здравље, као и здравствене системе. Објавио је преко 70 радова у међународним часописима и учествовао у 15 пројеката.