Структура система јавног здравља у Србији

Извори: Компилација на основу Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС 25/2019), Уредбе о плану мреже здравствених установа (Службени гласник РС 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012, 8/2014, 92/2015, 111/2017 и 114/2017), и Закона о јавном здрављу  (Службени гласник РС 15/2016)

 

Здравствени системи у транзицији – Извештај за Србију

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331644/HiT-21-3-2019-eng.pdf