PROF. DR VIKTORIJA CUCIĆ

(1938-2023)

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikom tugom vas obaveštavamo da je preminula naša draga prof. dr Viktorija Cucić.

Prof. dr Viktorija Cucić bila je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bila je šef Katedre za poslediplomsku nastavu, višegodišnji šef Katedre za redovnu nastavu, kao i upravnik Instituta za socijalnu medicinu. Takođe je obavljala dužnost predsednika Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prof. dr Viktorija Cucić rođena je 23. avgusta 1938. godine u Sofiji, Bugarska. Srednju školu završila je u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1957. godine i diplomirala 1963. godine. Specijalizaciju iz socijalne medicine završila je 1968. godine. Od 1964. godine zaposlena je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na predmetu Socijalna medicina. U zvanje redovnog profesora izabrana je 1987. godine.

Stručno se usavršavala na poznatim svetskim univerzitetima i istraživačkim centrima. Bila je profesor po pozivu na poslediplomskoj nastavi u Zagrabu i Sarajevu, odnosno visiting profesor na Medicinskom fakultetu u Kuvajtu. Bila je član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva.

Bavila se brojnim pitanjima javnog zdravlja, a posebno kvalitetom zdravstvene zaštite, istraživanjem zdravstvenih sistema i zdravstvenim vaspitanjem.

Bila je urednik i autor priloga u više knjiga, udžbenika i priručnika, kao i koautor i autor više značajnih knjiga: Sida i društvena reakcija (1992), AIDS, izazov životu (1992), Bukvar zdravlja (1994. i 2003), kao i glavni urednik udžbenika iz Socijalne medicine.

Objavila oko 300 stručnih i naučnih radova, od kojih preko 20 u uglednim inostranim časopisima i zbornicima radova. Bila je mentor velikog broja magistarskih i doktorskih teza, kao i član uredništva Srpskog arhiva za celokupno lekarstvo, Zdravstvene zaštite i Socijalne medicine.

Prof. dr Viktorija Cucić bila je konsultant i direktor Kolaborativnog centra za istraživanja u zdravstvu Svetske zdravstvene organizacije. Obavljala je niz funkcija u okviru različitih Republičkih stručnih komisija Ministarstva zdravlja.

Istaknut je doprinos prof. dr Viktorije Cucić u oblasti prevencije HIV/AIDS u Srbiji. Dugi niz godina obavljala je funkciju predsednika JAZAS-a, a bila je i član Republičke komisije za AIDS. Dobitnik je nagrade Srpskog lekarskog društva za unapređenje zdravstvene zaštite. Nakon penzionisanja 2003. godine, nastavlja da se aktivno bavi pitanjem prevencije polno prenosivih bolesti i AIDS-a, kao i drugim oblicima zaštite zdravlja mladih.

Preminula je u 85. godini u Beogradu. Nastavnici, saradnici i svi zaposleni Instituta za socijalnu medicinu uvek će se sećati prof. dr Viktorije Cucić s ljubavlju i poštovanjem. Sahrana će se obaviti u krugu porodice i prijatelja na Novom groblju u Beogradu.