УЗЈЗ Србије је национално, не-профитно, удружење садашњих и будућих јавно-здравствених професионалаца и свих других заинтересованих појединаца, посвећено промоцији науке и мултидисциплинарној сарадњи на промоцији и очувању здравља.

Удружење је стални члан ЕUPHA (The European Public Health Association) и WFPHA (World Federation of Public Health Associations).

Наша визија је унапређење и очување здравља свих појединаца и смањење неједнакости у здрављу.

Удружење подржава напоре одговорних јавно-здравствених институција, организација, удружења и појединаца у земљи и свету.

Наша мисија је јачање утицаја јавно-здравствених професионалаца и установа, промоција научних доказа и метода превенције болести и очувања здравља.

Отворени смо за сарадњу са свим појединцима и организацијама које деле наше принципе и вредности

Статут

Руководство – секретаријат

Приступница