Статут

Удружење за јавно здравље Србије 2019
Удружење за јавно здравље Србије 2019

У 2021. години, Удружење има 42 регистрована члана. Крoз Чланство у Удружењу, заинтересовани појединци могу да оставаре чланство у Европском удружењу за јавно здравље (EUPHA).

Prijava za clanstvo

Чланови удружења