IN MEMORIAM

Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић

18.05.2021

Са тугом се опраштамо од наше драге начелнице Центра за промоцију здравља и члана Управног одбора Института за јавно здравље Војводине, доц. др Оље Нићифоровић Шурковић, специјалисте социјалне медицине, која је први начелник овог Центра, основаног 2007. године.

Оља Нићифоровић Шурковић је рођена 1965. године, у Новом Саду, где је завршила Медицински факултет и специјализирала, магистрирала и докторирала из области социјалне медицине. Од 1993. године запослена је у Институту за јавно здравље Војводине, где се од почетка усмерава ка области промоције здравља и здравственом васпитању. Своју академску каријеру остварује и на Катедри за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду.

Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић оставила је неизбрисив траг у различитим, домаћим и међународним, примењеним и истраживачким пројектима из области социјалне медицине, промоције здравља и здравственог васпитања у земљи и иностранству. Аутор је и коаутор више од 100 стручних и научних радова, уџбеника, приручника, вољени ментор студената, врсни предавач, једна од најпродуктивнијих ауторки програма континуиране медицинске едукације, омиљена сарадница и руководилац.

У свом друштвено-ангажованом раду дала је немерљив допринос принципима и вредностима Црвеног крста у Новом Саду и Војводини, где је након дугогодишњег волонтирања изабрана за потпредседницу Црвеног крста Новог Сада и члана Управног одбора Црвеног крста Војводине.

Памтићемо је по њеном неисцрпном оптимизму, полету и љубави према послу, који ће нам бити инспирација у будућем раду.

Била је члан Удружења за јавно здравље Србије од оснивања
и задњих година члан управног одбора.