• Циљеви Удружења су:

  постављање здравља у центар интересовања друштва и достизање највишег нивоа здравља сваког појединца и заједнице.

  О нама
 • Циљеви Удружења су:

  пуно учешће грађана у дефинисању приоритета и доношењу одлука о сопственом здрављу.

  О нама
 • Циљеви Удружења су:

  смањење неједнакости у здрављу.

  О нама
 • Удружење ће:

  учествовати у организацији едукативних скупова са циљем јачања капацититета учесника у јавном здрављу

  О нама
 • Удружење ће:

  учествовати у организацији едукативних скупова са циљем јачања капацититета учесника у јавном здрављу

  О нама
 • Удружење ће:

  ширити проверене и на науци засноване информација везане за здравље и подржавати јавну дискусију о кључним питањима за јавно здравље

  О нама
 • Удружење ће:

  ширити сарадњу са свим партнерима које деле исте циљеве и вредности као Удружење одржавати члaнствo у Еврoпскoj aсoциjaциjи зa jaвнo здрaвљe (EUPHA) и Свeтскoj фeдeрaциjи aсoциjaциja jaвнoг здрaвљa (WFPHA).

  О нама
 • Удружење ће:

  ширити проверене и на науци засноване информација везане за здравље и подржавати јавну дискусију о кључним питањима за јавно здравље

  О нама

Важне вести

Календар јавног здравља