Сања Коцић, доктор медицине, ванредни професор за ужу научну област Социјална медицина, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, Специјалиста социјалне медицине, начелник центра за биостатистику и информатику у здравству, Институт за јавно здравље, Крагујевац.