Душица Матијевић је Директор Градског завода за јавно здравље Београд. Редовни је Професор Стоматолошког факултета у Панчеву, шеф катедре за опште образовне предмете. Душица је аутор преко 117 научних и стручних радова, 16 приручника, 4 књиге, и два уџбеника за редовне и специјалистичке студије. Заменик је главног уредника часописа „Здравствена заштита“.