Драгослав Поповић, је консултант са 30 година искуства у међународном јавном здрављу. Реализовао је пројекте у 33 земље света у сарадњи са организацијама као што су УНИЦЕФ, СЗО, УНДП, Светска Банка, ГАВИ, али и са приватним сектором. Ментор је пројеката у здравству при Фонду за иновациону делатност Србије.