Драгана Атанасијевић, доктор медицине, специјалиста социјалне медицине, мастер у области менаџмента здравственим услугама, консултант у области процене здравствених технологија. Оснивач и шеф Одсека за процену здравствених технологија у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, са дугогодишњим искуством локалног и међународног консултанта на пројектима Светске банке, председника Удружења за здравствену економику и истраживање исхода (ИСПОР Србија), помоћника директора Сектора за лекове и председника Комисије за оцену фармакоекономских анализа РФЗО у процесу апликације за Листу лекова.