ОТВОРЕНО ПИСМО МИНИСТАРКИ ЗДРАВЉА

 

Поштована проф. др Грујичић,

 

Препознајући Ваш ентузијазам за решавање сложених питања која се тичу реформе система здравствене заштите Републике Србије, желимо да разјаснимо евентуалне нејасноће које су настале у вези са Вашом изјавом у емисији „Јасно као дан“ 7. априла 2023. године. У поменутој емисији навели сте „да морамо да видимо каква је улога наших завода за јавно здравље“ односно „они (заводи) се јаве када немају довољно новца да поделе плате“. Као чланови Удружења за јавно здравље Србије осећамо дужност да нашим суграђанима пружимо кратак преглед кључних улога мреже института и завода за јавно здравље који су од 1924. године ослонац нашег система здравствене заштите.

Надлежности мреже института и завода за јавно здравље ближе су одређене Законом о здравственој заштити,  Законом о јавном здрављу и Стратегијом о јавном здрављу у Републици Србији 2018-2026. године. Према Закону о здравственој заштити, улога завода за јавно здравље је да:

 1. Прати и анализира здравствено стање становништва, хигијенско-епидемиолошку ситуацију и факторе ризика из животне средине који могу штетно утицати на здравље људи и о томе извештава надлежне органе и јавност;

 

 1. Прати и анализира здравствене проблеме и ризике по здравље становништва;

 

 1. Предлаже елементе здравствене политике, планове и програме намењене очувању и унапређењу здравља становништва, прати њихово спровођење и врши њихову евалуацију;

 

 1. Врши информисање и едукацију становништва за усвајање здравих стилова живота и спречавање и сузбијање ризичних понашања;

 

 1. Врши информисање и едукацију становништва о начинима очувања и унапређења стања животне средине, као и превенирању штетног дејства фактора ризика из животне средине;

 

 1. Врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите;

 

 1. Спроводи санитарно-хигијенски и епидемиолошки надзор и врши предузимање мера у циљу спречавања и сузбијања болести, у складу са законом;

 

 1. Врши планирање кадрова у здравственим установама у јавној својини;

 

 1. Учествује у развоју интегрисаног здравственог информационог система;

 

 1. Врши истраживања у областима јавног здравља;

 

 1. Сарађује и развија партнерство са учесницима у области јавног здравља на идентификацији и решавању здравствених проблема становништва, у складу са законом;

 

 1. Спроводи и координира активности јавног здравља у кризним и ванредним ситуацијама, у складу са законом;

 

 1. Обавља друге послове, у складу са законом.

 

Из овога логично следи да сложена делатност завода тешко може да се смести ‘у оквире здравствених центара где ће се бавити искључиво превентивом са лекарима опште праксе‘ нити се може редуковати на ‘организовање скрининга‘ или ‘анализу земљишта, тла и воде‘ као што сте навели у емисији. Подсећамо да делатност јавног здравља чини општи интерес грађана Републике Србије и да се не може вредновати на идентичан начин као што је то случај са сектором индустрије, енергетике или туризма, нити се може препустити законима тржишта и приватног капитала.

У том светлу, радује нас ваша изјава да је делатност јавног здравља ‘још један од изазова који стоје пред Министарством здравља, и да је тај изазов учинити ову делатност бољом, ефикаснијом и квалитетнијом.

Позивамо Министарство здравља да покрене дијалог са носиоцима и учесницима у областима деловања јавног здравља, а у вези са сложеним питањима која се тичу унапређења законодавног оквира, финансирања, кадрирања и организације целокупног система јавног здравља. Још једном потврђујемо своју заинтересованост да максимално допринесемо том процесу и начинимо здравствени систем Србије ефикаснијим и отпорнијим на актуелне и будуће јавноздравствене кризе.

 

 

С поштовањем,

Др Драгослав Поповић

Председник

www.uzjzs.org

 

 

PDF verzija

ОТВОРЕНО ПИСМО МИНИСТАРКИ ЗДРАВЉА